Bc. Radim Štampach, Ph.D.

Diplomová práce

Automatická kartografická generalizace stavebních objektů z KM do map středních měřítek

Anotace:
Cílem této práce byla rešerše současného stavu automatické generalizace z map velkého měřítka do map středních měřítek, zejména v oblasti generalizace budov. V první části je přehled existujících algoritmů a systémů, které se snaží jejich kombinací vytvořit úplný systém pro automatickou generalizaci. Následuje podrobný popis vybraného generalizačního systému a popis jeho implementace do prostředí ArcView …více
Abstract:
The goal of this thesis was appreciation of the present state of automated generalization from high-scale maps to medium-scale maps, especially generalization of buildings. In the first part, there is a review of existing algorithms and systems which combine them in order to produce a complex system for automated generalization. The second part contains a detailed description of the complex generalization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Geografie a kartografie

Práce na příbuzné téma