Petr SVOBODA

Bakalářská práce

Generalizace budov a bloků budov pro Informační systém Státního mapového díla

Buildings and blocks of buildings generalization for Information system of the State map series
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku automatické kartografické generalizace plošných objektů. Hlavním cílem je nalezení vhodného postupu generalizace budov a bloků budov pro potřeby Informačního systému Státního mapového díla. V první části práce je nejprve provedena analýza vstupních dat, na jejímž základě budou vybrány vhodné generalizační algoritmy, stanoveny podmínky generalizace a …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the issue of the automatic cartographic generalization of the area objects. The main goal is to find a suitable method of the building generalization for the needs of the Information System of the State Map Series. Analysis of the input data is done as the first part of this work. On its basis, the proper generalization algorithms are chosen and the conditions of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODA, Petr. Generalizace budov a bloků budov pro Informační systém Státního mapového díla. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma