Bc. Milena Pelinková

Master's thesis

Reklama & street art jako legální a nelegální formy privatizace veřejného prostoru.

Advertising & Street art as Legal and Illegal Forms of Public Space Privatization.
Anotácia:
Magisterská diplomová práce „Reklama & street art – jako legální a nelegální formy privatizace veřejného prostoru“ se pokouší nastínit současnou situaci vizuálních proměn veřejného prostoru. Rozebírá problematiku privatizace veřejného prostoru z pohledu jak legálních forem v podobě outdoorové reklamy, tak i nelegálních v podobě street artu. Práce zevrubně rozebírá vztah obou projevů i jejich …viac
Abstract:
The diploma thesis – advertisement & street art as legaland illegal forms of private space privatization is trying to describe the current situation of visual changes in the city environment. It analyses the problematic of public space privatistaion from the legal view in the form of outdoor advertising, and the illegal form in the shape of street art. The thesis thoroughly analyses the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management