Regína CHRÁSTOVÁ

Bakalářská práce

Neziskové organizace a zdroje jejich financování

Non-profit organizations and financing source
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma ?Neziskové organizace a jejich zdroje financování? charakterizuje po teoretické stránce organizace v neziskovém veřejném a neziskovém soukromém sektoru. Vzhledem k vysokému počtu typu neziskových organizací, které realizují svou činnost v podmínkách ČR, a možnosti rozsahu teoretické části, nebudou dopodrobna popsány všechny typy těchto organizací. Z uvedeného důvodu je …více
Abstract:
This thesis on "NGOs and their funding sources" characterizes theoretically non-profit organizations in the public and nonprofit private sector. Given the large number of type-profit organizations that conduct their business in the Czech Republic, and the range of possibilities for the theoretical part will not be described in detail all types of organizations. For that reason, it narrowed the selection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2015
Zveřejnit od: 12. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Vavrečka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHRÁSTOVÁ, Regína. Neziskové organizace a zdroje jejich financování. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Management v neziskovém sektoru