Bc. Michael Ruml

Master's thesis

Implementing Business Process Workflow to Small Companies

Implementing Business Process Workflow to Small Companies
Anotácia:
Cílem této práce je nalezení nejvhodnější implementační metody Business Process Managementu do malých společností. První část definuje Bussiness procesy jako takové, jejich specifika a výhody. Následně představíme zkoumané implementační metody. Následuje definice modelové společnosti, na které budeme naše implementační metody cílit. Nakonec vyhodnotíme, jaký implementační postup je pro malé společnosti …viac
Abstract:
This thesis deals with finding of an ideal implementation of business process management suite to small companies. The first part defines business processes as such, including their specifics, benefits, and practices. Then the implementation approaches, which are to be compared, are described. A definition of a model company, to which the implementation itself occurs, then follows. After that, an analysis …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedúci: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
  • Oponent: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky