Theses 

Role of the social network sites in a migration process: Czechs and Slovaks in Australia Facebook group – Bc. Andrea Kakulidu

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Bc. Andrea Kakulidu

Diplomová práce

Role of the social network sites in a migration process: Czechs and Slovaks in Australia Facebook group

Role of the social network sites in a migration process: Czechs and Slovaks in Australia Facebook group

Anotace: Cílem této práce je odhalit, jakou roli hrají online sociální sítě v procesu migrace a jaký vliv má sdílená národní identita na solidaritu a důvěryhodnost v diasporických virtuálních komunitách. Pozornost je věnována především sociální síti Facebook a transnacionálním skupinám vznikajícím v jeho prostředí. Výzkum je navržen jako případová studie a zaměřuje se na Facebookovou skupinu Češi a Slováci v Austrálii. Kvalitativní metoda vychází z pozorování skupiny a polo-strukturovaných rozhovorů s jejími členy. Jejím výsledkem je porozumění, že skupina slouží různým účelům, závisejícím na individuálním migračním procesu každého člena a jeho vývoji. Solidarita a důvěra ve skupině je založena na sdílených zkušenostech a zájmech pramenících z obou národnostních kontextů: českého/slovenského a australského.

Abstract: The aim of this thesis is to understand the role social networks play in the process of migration and how shared national identity affects solidarity and credibility in diasporic virtual communities. Attention is given specifically to the social network site Facebook and transnational groups emerging in its environment. Designed as a case study, the research focuses on the case of the Facebook group named Czechs and Slovaks in Australia [Češi a Slováci v Austrálii]. Qualitative research method based on the group observation and semistructured interviews with its members results in recognizing the group serves various purposes which are dependent on the individual migration experience and its development. Solidarity and trust in the group is based on shared experiences and interests from both national contexts: Czech/Slovak and Australian.

Keywords: migration, transnationalism, digital diaspora, social media, Facebook, diasporic group, virtual community, national identity, solidarity, trustworthiness, migrace, transnacionalismus, digitální diaspora, sociální média, diasporická skupina, virtuální komunita, národní identita, solidarita, důvěra

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 15:19, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz