Lenka Plocková

Bakalářská práce

Pěstounská péče příbuzenská jako jedna z možností náhradní rodinné péče

Kinship care as eventuality of the foster care placed among relatives
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá náhradní rodinnou péčí, pěstounskou péčí příbuzenskou a nepříbuzenskou. V první polovině teoretické části je zmíněna rodina a její význam pro vývoj dítěte. Druhá polovina teoretické části je věnována historii vývoje pěstounské péče. Na konci teoretické části je rozdělení a popis náhradní rodinné péče. V praktické části je proveden výzkum ve čtyřech pěstounských rodinách. …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on substitute parental care, kinship care and foster care. The theoretical part is devided to two sections. First section defines family and its importance for childs development, second section is dedicated to the evolution of foster care. At the end of the theoretical part substitute parental care and its subcategories are described. The practical part contains research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Plocková, Lenka. Pěstounská péče příbuzenská jako jedna z možností náhradní rodinné péče. Brno, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika