Bc. Žaneta Veletová

Bakalářská práce

Mladí lidé v muzeu. Nabídka vzdělávacích programů vybraných brněnských muzeí pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a postoje mladých lidí k muzeím a jejich programům.

Young people in museums. The offer of educational programs of selected Brno's museums for 2nd grade elementary and secondary schools and the attitudes of young people towards museums and their programs.
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo interpretovat nabídku edukačních programů pro skupinu žáků druhého stupně základních škol a studentů škol středních ve vybraných brněnských muzeích a jejich brněnských lokalitách; Moravském zemském muzeu, Moravské galerii, Technickém muzeu v Brně a Mendelově muzeu v roce 2014. Druhým cílem bylo, pomocí dotazníkového šetření, zjištění mínění těchto mladých lidí o muzejních …více
Abstract:
The aim of bachelor thesis was to interpret the offer of educational programs for pupils of primary and secondary schools, in Brno's museums and their Brno’s locations; particularly the Moravian Museum, the Moravian Gallery, Brno Technical Museum and the Mendel Museum in 2014. The second aim was to use the survey to determine attitudes of these young people towards the museum institutions in general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jagošová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta