Veronika Dušičková

Bakalářská práce

Historie a současnost velkobílovických vinařů

The history and present of winemakers in Velke Bilovice
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma „Historie a současnost velkobílovických vinařů“ pojednává o počátcích vinařství ve světě, historii vinařství a vinohradnictví na našem území, vinařských oblastech a podoblastech v České republice, vinařském zákoně a kategorizaci vín v České republice. Poté je pozornost zaměřena na největší vinařskou oblast v České republice, a to na Velké Bílovice, dějiny a původní majitelé …více
Abstract:
Bachelor‘s thesis "The history and present of winemakers in Velke Bilovice" discusses the origins of winemaking in the world, the history of viticulture and winemaking in our country, wine regions and sub-regions in Czech Republic, wine law and wine categorization in Czech Republic. Then the primary focus is on the largest wine region in Czech Republic - Velke Bílovice, history and original owners …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavla Burešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze