Jakub Vrána

Bakalářská práce

Technika a metodika jízdy na skibobu - vytvoření multimediální učebnice

Technique and methodology of skibobbing - the creation of multimedia coursebook
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vytvořit multimediální učebnici se zaměřením na techniku a metodiku jízdy na skibobu, určenou pro kluby, trenéry i pro širokou veřejnost. Jízda na skibobu je stále jedním z méně populárních sportů. V současné době neexistuje žádný vhodný výukový materiál v digitální podobě, který by obsahoval nácvik a průpravná cvičení pro zvládnutí jízdy na skibobu. Dalšími cíly bakalářské …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to create a multimedia course book dealing with appropriate technique and methodology of skibobbing. The course might be suitable for sport clubs, coaches and general public as well. Skibobbing still represents one of the less known sports among the others. Currently, there does not exist any suitable educational material in digital form which would include training …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2014
Zveřejnit od: 18. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Kupr

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vrána, Jakub. Technika a metodika jízdy na skibobu - vytvoření multimediální učebnice. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / matematika - tělesná výchova