Kristýna KOPEČNÁ

Bakalářská práce

Vliv různých způsobů jízdy na koni na úroveň tepové frekvence jezdce

The effect of different ways of horse riding on the rider's heart rate level
Anotace:
Bakalářská práce sleduje vliv různých chodů koně na úroveň tepové frekvence jezdce. Byly použity základní tři chody koně (krok, klus a cval). Teoretická část práce je zaměřena na základní charakteristiku jezdeckého sportu se zaměřením na sportovní výkon a faktory, které jezdce na koni ovlivňují. Do teoretických východisek jsou zahrnuty výzkumy podobného charakteru, které podporují výzkumný záměr mojí …více
Abstract:
This bachelor´s labor follows effect of different horse´s gait on the rider´s heart rate. There were used three basic horse gaits (step, trot and canter). Theoretic part of the work is focused on basic characteristics of equestrian sport and its sports results, aiming on sport performance and factors that influence the rider. Into the theoretical basis there is included research of similar character …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Balkó, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPEČNÁ, Kristýna. Vliv různých způsobů jízdy na koni na úroveň tepové frekvence jezdce. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta