Bc. Josef Fišer

Diplomová práce

Současná energetická bezpečnost Polska na pozadí konceptu "God’s Playground"

Current Status of Energy Security of Poland - Evaluation of God's Playground Concept
Anotace:
Tato práce se zabývá energetickou bezpečností Polské republiky v poslední dekádě. Bude se snažit zhodnotit polskou energetickou politiku ve vymezeném období na základě konceptu „God’s Playground“, který vytvořil Norman Davies. Jelikož se tento koncept zaměřil zejména na postavení Polska mezi Německem a Ruskem, bude se i tato práce koncentrovat na roli Polska, kterou tato země jako tranzitní zastává …více
Abstract:
This thesis deals with energy security of the Polish Republic in the last decade. Its aim is to evaluate the energy policy of Poland in the chosen period on the basis of the Norman Davies’ “God’s Playground concept”. Because the focus of this concept is mainly the position of Poland between Germany and Russia, this thesis will also concentrate on the role of Poland as a transit country between these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií