Jan Trnka

Diplomová práce

Časově frekvenční analýza biomedicínských signálů

Time-frequency Analysis of Biomedical Signals
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření výukového modulu pro zkoumání metod časově-frekvenční analýzy biomedicínských signálů. V rámci práce jsou představeny základní metody analýzy biomedicínských signálů v časově-frekvenční oblasti s cílem analýzy biomedicínských signálů vykazujících frekvenční nestacionaritu. V teoretické části jsou představeny metody spektrální analýzy a vyplývající metody …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the creation of a learning module for the investigation of time-frequency analysis methods. Basic methods of analysis of biomedical signals in time-frequency domain with are presented. In the theoretical part are introduced spectral analysis methods and time-frequency analysis methods. In the practical part are described demonstration algorithms for calculation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Jan Kubíček
  • Oponent: Adam Karczmarczyk

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství