Bc. Júlia Gonová

Bachelor's thesis

"Gateway to the Past": Designing AR-enriched Brno City Guide to Historical Gates

"Gateway to the Past": Designing AR-enriched Brno City Guide to Historical Gates
Abstract:
Táto práca sa zameriava na dizajn a vývoj interaktívneho historického mestského sprievodcu s využitím rozšírenej reality. Aby sa predišlo potrebe špeciálnych zariadení či dedikovaných aplikácii, rozšírená realita je v tejto práci zabezpečená webovou aplikáciou nezávislou na platforme. Papierový sprievodca poskytuje základné informácie o hlavnej téme, a to historických bránach Brna, tak ako aj ich podobu …more
Abstract:
This work focuses on the design and development of an interactive city history guide using augmented reality. To overcome the need for special devices or dedicated applications, the augmented reality aspect of this work is facilitated through a platform-independent web application. The printed guide provides basic information about the main topic, the historical gates of Brno, as well as their likenesses …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: MgA. Helena Lukášová, ArtD.
  • Reader: Mgr. Vojtěch Brůža, MgA. Jana Malíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics