Bc. Júlia Gonová

Bachelor's thesis

"Gateway to the Past": Designing AR-enriched Brno City Guide to Historical Gates

"Gateway to the Past": Designing AR-enriched Brno City Guide to Historical Gates
Anotácia:
Táto práca sa zameriava na dizajn a vývoj interaktívneho historického mestského sprievodcu s využitím rozšírenej reality. Aby sa predišlo potrebe špeciálnych zariadení či dedikovaných aplikácii, rozšírená realita je v tejto práci zabezpečená webovou aplikáciou nezávislou na platforme. Papierový sprievodca poskytuje základné informácie o hlavnej téme, a to historických bránach Brna, tak ako aj ich podobu …viac
Abstract:
This work focuses on the design and development of an interactive city history guide using augmented reality. To overcome the need for special devices or dedicated applications, the augmented reality aspect of this work is facilitated through a platform-independent web application. The printed guide provides basic information about the main topic, the historical gates of Brno, as well as their likenesses …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedúci: MgA. Helena Lukášová, ArtD.
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Brůža, MgA. Jana Malíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics