Radek Slovák

Bakalářská práce

Rizika na sociálních sítích - analýza rizik kybernetické šikany

The Risks in Social Networks - Risk Analysis of Cyberbullying
Anotace:
Práce na téma kybernetické šikany je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části osvětlíme základní pojmy jako jsou komunikace, on-line komunikační kanály a sociální sítě. V části druhé, praktické, se budeme věnovat kyberšikaně, zaměříme se na její popis a po-kusíme se zodpovědět otázku prevence před těmito jevy, stejně tak, jak se zachovat v pří-padě že se staneme obětí tohoto nešvaru.
Abstract:
The thesis on cyberbullying is consists of two parts. The first part discusses basic concepts, such as communication, online communication channels, and social networks. The second part focuses on cyberbullying: the description of the problems associated with this phenomenon, its prevention, and practical suggestions about how to deal with cyber-bullying in our own lives.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kristýna Hrušková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slovák, Radek. Rizika na sociálních sítích - analýza rizik kybernetické šikany. Uherské Hradiště, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik