Mgr. Barbora Ježková

Bakalářská práce

Testování použitelnosti webových stránek vybraných měst a obcí

Web Page Usability Testing of Selected Municipal Web Pages
Anotace:
V této práci je představen pojem použitelnost webových stránek, jeho souvislost s jinými tématy a doporučení, která by měla být při tvorbě webových stránek aplikována. Způsoby testování těchto principů jsou podrobně rozebrány a popsány. Pozornost věnuji nejen nejznámějším metodám, tedy uživatelskému testování a heuristické analýze, ale i statistikám návštěvnosti, tzv. card-sortingu, testování oční …více
Abstract:
This work introduces the term web page usability, its connection with other topics and recommendations that should be applied while creating web pages. Ways of testing these principles are analysed and described in detail. I pay attention not only to the most familiar methods, i.e. user testing and heuristic evaluation, but also to analysis of visit rate statistics, the so-called card-sorting, eye …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Venerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta