Bc. Jakub Chytil

Bakalářská práce

Organizace mezinárodní sportovní akce v atletice - případová studie

Organization of International Sports Event in athletics - case study
Anotace:
Tématem této bakalářské práce byla organizace mezinárodní sportovní akce v atletice. Konkrétně jsem se v práci zaměřil na organizaci atletického mítinku Zlatá tretra Ostrava. V teoretické části práce jsem se zaměřil na objasnění pojmů strategický a projektový management, co je to sportovní akce, jaký je proces plánování sportovní akce a proces jejího uspořádání. V praktické části jsem analyzoval prostředí …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis was the organization of international sports event in athletics. Specifically, I focused on the organizing of the Golden spike Ostrava athletic meeting. In the theoretical part, I focused on clarifying the concepts of strategic and project management, what is sports event in general, what is the process of planning of sports event and the process of its organization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jana Nová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií