Ota Královec

Bakalářská práce

Webové mapové služby s využitím geoprostorových dat

Web map services using geographical data
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá geografickými informačními systémy, seznamuje s geografickými daty, využitím v praxi a dále se zaměřuje na standardizaci webových geoprostorových služeb zejména WMS a WFS. V praktické části popisuje využití geografických informačních systémů ve dvou různých firmách pomocí případových studií s cílem integrovat WMS či WFS do stávajících řešení.
Abstract:
This bachelor thesis introduces geographic information systems, geographic data and shows professional applications of them in real world. Further it focuses on standardization of web geospatial services primarily WMS and WFS. In the practical part thesis describes usage of geographic information systems in two different companies and introduces potential improvements using WMS or WFS. For that purpose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Štěpán Alexa
  • Oponent: Lukáš Daněk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50527