Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D.

Disertační práce

Interacting With 3D Geovisualizations: Cognitive Processing of Virtual Geographic Environments

Interacting With 3D Geovisualizations: Cognitive Processing of Virtual Geographic Environments
Anotace:
Cílem této práce bylo prozkoumat problematiku 3D zobrazení v interaktivních virtuálních geografických prostředích (VGEs). Hlavní pozornost byla věnována zhodnocení toho, jak stereoskopické 3D zobrazení ovlivňuje identifikaci nadmořských výšek ve virtuálních geografických prostředích, s přihlédnutím k aspektu interakce s těmito terény. 3D zobrazení byla prezentována periferním zařízením poskytujícím …více
Abstract:
The aim of this thesis was to explore the topic of 3D visualization in interactive virtual geographic environments (VGEs). The main focus was on evaluating the effect of stereoscopic 3D technology in how people judge elevation in a virtual geographic terrain and observing how these terrains are interacted with. A 3D visualization was presented to participants in an experiment with a peripheral device …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D., PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta