Michal Zigo

Diplomová práce

Využití integračních a reportovacích služeb MS SQL Serveru 2008 při vývoji IS

SQL Server 2008 Integration and Reporting Services in IS Development
Anotace:
Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat informační systém pro spediční firmu, která se zabývá přepravou pohonných hmot, s vyžitím integračních, analytických a reportovacích služeb. Informační systém spediční firmy by měl nahradit dosavadní, dnes už nevyhovující evidenci pomocí souborů „Microsoft Excel“ a „Microsoft Word“. Diplomová práce vás nejdříve seznámí s činností spediční firmy …více
Abstract:
The aim of this thesis is to design and implement information system of business firm, which deals with fuel transport, with using of integration, analytical and reporting services. Designed information system should replace the existing insufficient register with "Microsoft Excel" and "Microsoft Word" files. At the beginning of diploma thesis you will be familiar with activities of the company for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Emilie Šeptáková
  • Oponent: Lačezar Ličev

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava