Ing. Markéta Galiová

Bakalářská práce

Financování církví a náboženských společností

Financing of Churches and Religious Societies
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Financování církví a náboženských společností“ je komplexní zpracování problematiky financování církví a náboženských společností. První část práce se věnuje církvím a náboženským společnostem obecně. Druhá část práce je pak zaměřena na zdroje financování církví a náboženských společností v minulosti i současnosti. V závěru práce je nastíněna současná situace v oblasti církevních …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis “Financing of Churches and Religious Societies” is a complete processing of the issue of financing churches and religious societies. The first part of the thesis is dedicated to churches and religious societies in general. The second one is focused on the financing of churches and religious societies in the past and present. At the end of the thesis, the current situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. David Jopek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia