Theses 

Sociální dopady mentálního postižení na rodinu s mentálně postiženým dítětem – Barbora MARINČOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Barbora MARINČOVÁ

Bakalářská práce

Sociální dopady mentálního postižení na rodinu s mentálně postiženým dítětem

The social impacts of learning disability in family where there is a child with learning disability

Anotace: Tato bakalářská práce, případová studie, pojednává o mentálním postižení. V návaznosti na mentální postižení se v praktické části zabývám sociálními dopady mentálního postižení na rodinu chlapce mající Downův syndrom. Také se zabývá možnostmi pomoci ze strany sociální práce- systému sociálního zabezpečení- sociálních dávek a sociálních služeb.

Abstract: This bachelor thesis, case study, deals with mental disability. Social impacts of mental disability on a family with a boy with Down syndrome are described in the practical part of the thesis. Posibillities of help from social work - system of social security - social benefits and social services are also discussed.

Klíčová slova: mentální postižení, postižení, dítě, rodina, sociální dopady, sociální práce, případová studie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 24. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 3. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jak správně citovat práci

MARINČOVÁ, Barbora. Sociální dopady mentálního postižení na rodinu s mentálně postiženým dítětem. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz