Theses 

Sociální dopady mentálního postižení na rodinu s mentálně postiženým dítětem – Barbora MARINČOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Barbora MARINČOVÁ

Bachelor's thesis

Sociální dopady mentálního postižení na rodinu s mentálně postiženým dítětem

The social impacts of learning disability in family where there is a child with learning disability

Abstract: Tato bakalářská práce, případová studie, pojednává o mentálním postižení. V návaznosti na mentální postižení se v praktické části zabývám sociálními dopady mentálního postižení na rodinu chlapce mající Downův syndrom. Také se zabývá možnostmi pomoci ze strany sociální práce- systému sociálního zabezpečení- sociálních dávek a sociálních služeb.

Abstract: This bachelor thesis, case study, deals with mental disability. Social impacts of mental disability on a family with a boy with Down syndrome are described in the practical part of the thesis. Posibillities of help from social work - system of social security - social benefits and social services are also discussed.

Keywords: mentální postižení, postižení, dítě, rodina, sociální dopady, sociální práce, případová studie

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 3. 2015
  • Accessible from:: 24. 3. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.3.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 3. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

MARINČOVÁ, Barbora. Sociální dopady mentálního postižení na rodinu s mentálně postiženým dítětem. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta


Go to top | Current date and time: 22/4/2019 08:24, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz