Vendula Žaludová

Bakalářská práce

Nové technologie loutkové animace a jejich potenciál v animovaném filmu

New puppet animation technologies and their potential in the word of animated film
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá fenoménem loutkového animovaného filmu s použitím nových digitálních technologií. Na začátku práce definuje loutkovou animaci a vysvětluje tento pojem pomocí teorií filosofů, dále pojem animace a vztahy mezi Novým médiem a animací. Popisuje vývoj animačních technik a způsob, jak animátor pracuje a vytváří své umělecké dílo. Zajímavý je výtvarný projev animátorů, který se …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the phenomenon of stop-motion animation using new digital technologies. At the beginning of the work it defines stop-motion animation and explains this concept by the philosopher’s theories, the concept of animation and relation between New Media and animation. It describes the progress of animation techniques and the way how the animator works and how he creates his …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Míčová
  • Oponent: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta