Vendula Žaludová

Bachelor's thesis

Nové technologie loutkové animace a jejich potenciál v animovaném filmu

New puppet animation technologies and their potential in the word of animated film
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá fenoménem loutkového animovaného filmu s použitím nových digitálních technologií. Na začátku práce definuje loutkovou animaci a vysvětluje tento pojem pomocí teorií filosofů, dále pojem animace a vztahy mezi Novým médiem a animací. Popisuje vývoj animačních technik a způsob, jak animátor pracuje a vytváří své umělecké dílo. Zajímavý je výtvarný projev animátorů, který se …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the phenomenon of stop-motion animation using new digital technologies. At the beginning of the work it defines stop-motion animation and explains this concept by the philosopher’s theories, the concept of animation and relation between New Media and animation. It describes the progress of animation techniques and the way how the animator works and how he creates his …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2018
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Míčová
  • Reader: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta