Bc. Michal KAISER

Diplomová práce

Návrh systému řízení pohonů ventilátorů chladičů plynu pro udržování konstantní teploty vtláčeného plynu na PZP Dolní Dunajovice

The Design of Gas Cooler Fan Drive Control Used for Keeping Constant Temperature of Pressed Gas in PZP Dolní Dunajovice
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh řízení chlazení vtlačovaného plynu do podzemního zásobníku plynu v Dolních Dunajovicích. Práce je zaměřena na rekonstrukci systému řízení spínání motorů chlazení a celkovou inovaci systému s ohledem na nové požadavky. Důležité je zachování plynulé a bezpečné dodávky zemního plynu do přepravní tranzitní soustavy.
Abstract:
This study is focused on a proposal of control system for cooling compressed gas underground gas storage facility in local of Dolní Dunajovice. The Work is focused on the reconstruction of the control system of motor, cooling and overall innovation of system with regard to new requirements. It is important to maintain continuous and secure supply of natural into the transmission transit system.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAISER, Michal. Návrh systému řízení pohonů ventilátorů chladičů plynu pro udržování konstantní teploty vtláčeného plynu na PZP Dolní Dunajovice. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/