Marek Zváč

Diplomová práce

Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency data

Portfólio Value at Risk a Expected Shortfall s použitím vysoko frekvenčních dat
Anotace:
Hlavním cílem této práce je zjistit, zda vícerozměrné modely s použitím vysokofrekvenčních dat poskytují výrazně přesnější předpovědi Value at Risk a Expected Shortfall než vícerozměrné modely pouze s pomocí denních data. Náš cíl je velmi aktuální, protože v roce 2013 Basilejský výbor oznámil, že se chystá změnit rizikovou míru používanou pro výpočet kapitálových požadavků z Value at Risk na Expected …více
Abstract:
The main objective of this thesis is to investigate whether multivariate models using Highfrequency data provide significantly more accurate forecasts of Value at Risk and Expected Shortfall than multivariate models using only daily data. Our objective is very topical since the Basel Committee announced in 2013 that is going to change the risk measure used for calculation of capital requirement from …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 3. 2017
  • Vedoucí: Milan Fičura
  • Oponent: Karel Janda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53597

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství