Hana BAUDYŠOVÁ

Bakalářská práce

Poruchy chování u dětí umístěných v zařízení ústavní péče

Behavioral disturbance of children in the child care institute
Anotace:
Tématem bakalářské práce je poruchy chování u dětí umístěných v zařízení ústavní péče. Poruchy chování jsou projevy chování dětí a mládeže nerespektující ustálené společenské normy. Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická, část je zaměřena na vývoj ústavní výchovy v České republice, nejčastější publikované poruchy chování, možné příčiny poruch chování a jejich prevence. Druhá, praktická …více
Abstract:
The subject of this thesis is behavioural disorders in children placed in a childcare institution. Behavioural disorders are behaviour displays by children and young people not respecting recognized social standards. The thesis is divided into two parts. The first theoretical part focuses on the development of institutional care in the Czech Republic as well as the frequently published behavioural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011
Identifikátor: 22568

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Josef Hošek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAUDYŠOVÁ, Hana. Poruchy chování u dětí umístěných v zařízení ústavní péče. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses xr13so xr13so/2
3. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6. 5. 2011
Bulanova, L.
7. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.