Mgr. Libor BENDA

Disertační práce

Racionální a sociální filosofie a sociologie ve sporu o povahu vědy

The Rational and the Social: Philosophy and Sociology in Dispute over the Nature of Science
Anotace:
Záměrem předložené práce je podat filosofickou a sociologickou analýzu konfliktu mezi racionalistickou filosofií vědy a silným programem sociologie vědění, který se odehrál zhruba v poslední čtvrtině 20. století. Tato analýza si klade za cíl nalézt odpověď na otázku, proč mezi oběma stranami došlo ke sporu a proč se tento spor nikdy nepodařilo úspěšně vyřešit. V první části práce ukazuji, že klíčovou …více
Abstract:
The aim of this work is to provide a philosophical and sociological analysis of the conflict between the rationalist philosophy of science and the strong programme in the sociology of knowledge, which occurred roughly in the last quarter of the 20th century. This analysis aims to answer the question of why the conflict between the two parties arose in the first place and why it has never been successfully …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENDA, Libor. Racionální a sociální filosofie a sociologie ve sporu o povahu vědy. Plzeň, 2014. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Doktorský studijní program / obor:
Humanitní studia / Teorie a dějiny vědy a techniky

Práce na příbuzné téma