Bc. Vlastimil Reichel

Diplomová práce

Model reálného hospodářského cyklu vs. novokeynesiánský model

Real business cycle model vs. New Keynesian model
Anotace:
Tato práce analyzuje makroekonomické údaje české ekonomiky s cílem rozhodnout, zda data odpovídají lépe teorii reálných hospodářských cyklů či novokeynesiánské teorii. V~první řadě je zaměřena na non neutralitu monetární politiky. S využitím VAR a SVAR modelů jsou identifikovány monetární šoky a jejich dopad na reálné veličiny. V~druhé části práce s využitím VAR modelu o dvou proměnných s Blanchard …více
Abstract:
This thesis analyses macroeconomic data of Czech economy with the aim to decide if they corresponds to RBC or New Keynesian theory. Firstly, the thesis is focused on non-neutrality of monetary policy. Monetary policy shocks are identified using VAR and SVAR models followed by the investigation whether they have impact on behaviour of the real variables. Secondly, technology and nontechnology shocks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Menšík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta