Bc. Vlastimil Reichel

Master's thesis

Model reálného hospodářského cyklu vs. novokeynesiánský model

Real business cycle model vs. New Keynesian model
Abstract:
Tato práce analyzuje makroekonomické údaje české ekonomiky s cílem rozhodnout, zda data odpovídají lépe teorii reálných hospodářských cyklů či novokeynesiánské teorii. V~první řadě je zaměřena na non neutralitu monetární politiky. S využitím VAR a SVAR modelů jsou identifikovány monetární šoky a jejich dopad na reálné veličiny. V~druhé části práce s využitím VAR modelu o dvou proměnných s Blanchard …more
Abstract:
This thesis analyses macroeconomic data of Czech economy with the aim to decide if they corresponds to RBC or New Keynesian theory. Firstly, the thesis is focused on non-neutrality of monetary policy. Monetary policy shocks are identified using VAR and SVAR models followed by the investigation whether they have impact on behaviour of the real variables. Secondly, technology and nontechnology shocks …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Josef Menšík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta