Mgr. Jiří Uhlíř, DiS.

Bachelor's thesis

Vliv složení stravy na míru postprandiální termogeneze

Thermic effect of food
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o vlivu složení stravy na míru postprandiální termogeneze. Hlavním cílem práce bylo zjistit, na základě případové studie, průběhy hodnot klidového energetického výdeje po podání testovaných pokrmů, a zjistit rozdíl jejich vzájemným srovnáním. K tomuto účelu bylo použito metody nepřímé kalorimetrie a metody 8 - bodových dotykových elektrod k analýze tělesného složení …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the influence of the structure of food upon postprandial thermogenesis. The main goal of the thesis was to find out the course of the value of the resting energy expenditure after eating tested meals and to find out the difference by their mutual comparison. This was done on the basis of the case study and the methods of indirect calorimetry and 8 - point tactile electrodes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Physical Education and Sport