Mgr. Jiří Uhlíř, DiS.

Bachelor's thesis

Vliv složení stravy na míru postprandiální termogeneze

Thermic effect of food
Anotácia:
Tato bakalářská práce pojednává o vlivu složení stravy na míru postprandiální termogeneze. Hlavním cílem práce bylo zjistit, na základě případové studie, průběhy hodnot klidového energetického výdeje po podání testovaných pokrmů, a zjistit rozdíl jejich vzájemným srovnáním. K tomuto účelu bylo použito metody nepřímé kalorimetrie a metody 8 - bodových dotykových elektrod k analýze tělesného složení …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the influence of the structure of food upon postprandial thermogenesis. The main goal of the thesis was to find out the course of the value of the resting energy expenditure after eating tested meals and to find out the difference by their mutual comparison. This was done on the basis of the case study and the methods of indirect calorimetry and 8 - point tactile electrodes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / odbor:
Physical Education and Sport / Physical Education and Sport