Peter Hrmel

Diplomová práce

Rozbor metod analýz rizik územních celků a jejich využitelnost pro geografické informační systémy

Study of Methods of Risk Analyses for Territorial Units and Their Applicability to Geographic Information Systems
Anotace:
Hrmel, P.: Rozbor metod analýz rizik územních celků a jejich využitelnost pro geografické informační systémy; diplomová práce, Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2013, 68s. Diplomová práce, vedoucí práce Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. Jednou ze základních lidských dovedností, kterou si člověk osvojil v průběhu civiliačního vývoje, je analytické myšlení, které …více
Abstract:
Hrmel, P.: Analysis methods for risk analysis of territorial units and their utility for geographic information systems; diploma work, Ostrava, VŠB – Technical University of Ostrava, Fakulty of Safety Engineering, 2013, 68p. Diploma thesis, supervised: Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. One of the fundamental skills that a person learned in the course civiliačního of development, analytical thinking, which undoubtedly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Pavel Dobeš
  • Oponent: Lenka Maléřová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava