Martina Moravcová

Master's thesis

Does Foreign Direct Investment Affect Labour Productivity in the Automotive Industry? The Czech Republic Case Study

Does Foreign Direct Investment Affect Labour Productivity in the Automotive Industry? The Czech Republic Case Study
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analyzovat efekty přímých zahraničních investic na produktivitu práce v českém automobilovém průmyslu v období 2004-2009. Tyto efekty jsou měřeny horizontálními spillovery (technologický transfer), které zastupují vliv zahraničních firem na český automobilový sektor a Herfindahlovým indexem, který vyjadřuje koncentraci trhu v automobilovém průmyslu. Na základě použitých …more
Abstract:
The aim of this thesis is to show effects of foreign direct investment on labour productivity in Czech automotive sector in the period 2004-2009. The effects are measured through horizontal spillovers (technology transfer) representing the influence of foreign firm on Czech automotive sector and through Herfindahl index representing market concentration in the automotive sector. Based on models used …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2012
  • Supervisor: Martin Janíčko
  • Reader: Miroslav Svoboda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33757