Bc. Adriána Melichová

Bakalářská práce

Využití metod testování obalů

Utilizitation of methods of packaking testing
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice spotřebitelského obalu a jeho poslání v oblasti marketingu. Cílem práce je seznámit čtenáře s tím, co je obal a jaké jsou jeho funkce v oběhu zboží. V práci je také zahrnuta důležitost obalového designu, psychologické procesy, které jsou součástí nákupního rozhodování, a v neposlední řadě metody testování obalů, pomocí kterých je možné vypracovat strategii …více
Abstract:
This thesis is focused on the packaging design and its mission in the marketing field. The goal of the work is to explain to the reader what the packaging is and what its functions are in the circulation of goods. The work also involves the importance of the packaging design, psychological processes, which are the part of shopping decisions, and also deals with methods of packaging testing by means …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Iva Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní