BcA. Elzbieta Polkowska

Bakalářská práce

T: Krajina jako zobrazování událostí druhé světové války v současné polské fotografii

T: Landscape as depiction of the World War II events in the contemporary Polish photography
Anotace:
Práce se věnuje různým druhům použití krajinné fotografie jako způsobu vyprávění o událostech 2. světové války na území Polska. Autorka představuje význam krajiny, historii válečné fotografie, věnuje se především fotografické prezentaci holokaustu, od "Pozdravů z Auschwitz" Pawła Szypulského, přes "Lichá místa" Elżbiety Janické a "Jiné město" Janické a Wojciecha Wilczyka, "Kousek země" Andrzeje Kramarze …více
Abstract:
The thesis is about various types of landscape photography as a way of depiction of the World War II events in Poland. The author presents the significance of the landscape, the history of war photography, deals with the photographic representations of the Holocaust, from Paweł Szypulski's "Postcards from Auschwitz", Elżbieta Janicka's "The Odd Place" and "The Other City" by Janicka and Wojciech Wilczyk …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/fw6y6/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Rafał Milach
  • Oponent: MgA. Jan Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě