Lukáš Pospíšil

Disertační práce

Development of Algorithms for Solving Minimizing Problems with Convex Quadratic Function on Special Convex Sets and Applications

Development of Algorithms for Solving Minimizing Problems with Convex Quadratic Function on Special Convex Sets and Applications
Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na řešení optimalizačních úloh minimalizace konvexní kvadratické funkce na speciálních konvexních množinách. Tyto úlohy se vyskytují v mnoha technických aplikacích jako například řešení kontaktních úloh lineární elasticity a řešení úloh částicové dynamiky. Počet neznámých takovýchto praktických úloh obvykle překračuje možnosti sekvenčních algoritmů. Zde prezentované algoritmy …více
Abstract:
The thesis focuses on solving the optimization problems of a minimization a convex quadratic function on a special convex set. Such problems appear in many engineering applications, e.g., in the solution of contact problems of elasticity or in particle dynamics simulations. The number of unknows in these practical problems usually exceeds the potential of sequential algorithms. In the thesis, we present …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2015
  • Vedoucí: Zdeněk Dostál
  • Oponent: Ladislav Lukšan, Radek Kučera, Dan Negrut

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava