Kateřina LAMBERTOVÁ

Bakalářská práce

Odpadové hospodářství na komunální úrovni - město Teplá

The waste managment at the municipal level in Teplá
Anotace:
Tématem bakalářské práce je ,,Odpadové hospodářství na komunální úrovni město Teplá". Práce je dělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části bakalářské práce je popsána definice odpadů, povaha obce a její vztah k nakládání s odpady a systémy zpracování pevných odpadů. Dále jsou v teoretické části popsány nejčastější mýty v odpadovém hospodářství a jak mají být odpady dále využity …více
Abstract:
The topic of the thesis is "The waste management at the municipal level in Teplá". The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part of the bachelor thesis deals with the definition of the waste, the disposition of the municipality and its relation to the waste management and the system of the solid waste handling. Afterwards, the most frequent myths about the waste …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LAMBERTOVÁ, Kateřina. Odpadové hospodářství na komunální úrovni - město Teplá. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví