Kateřina LAMBERTOVÁ

Bachelor's thesis

Odpadové hospodářství na komunální úrovni - město Teplá

The waste managment at the municipal level in Teplá
Abstract:
Tématem bakalářské práce je ,,Odpadové hospodářství na komunální úrovni město Teplá". Práce je dělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části bakalářské práce je popsána definice odpadů, povaha obce a její vztah k nakládání s odpady a systémy zpracování pevných odpadů. Dále jsou v teoretické části popsány nejčastější mýty v odpadovém hospodářství a jak mají být odpady dále využity …more
Abstract:
The topic of the thesis is "The waste management at the municipal level in Teplá". The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part of the bachelor thesis deals with the definition of the waste, the disposition of the municipality and its relation to the waste management and the system of the solid waste handling. Afterwards, the most frequent myths about the waste …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 3. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Pavel Sedláček

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LAMBERTOVÁ, Kateřina. Odpadové hospodářství na komunální úrovni - město Teplá. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/