Bc. Monika Staňková

Bakalářská práce

Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením

Protected independent living for people with mental disabilities
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o chráněném bydlení pro osoby s mentálním postižením. Skládá se z teoretické a empirické části a je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá mentálním postižením, jeho definicí, etiologií a charakteristikou osob s mentálním postižením. Druhá kapitola je věnována zákonu o sociálních službách, sociálním službám pro osoby s mentálním postižením a chráněnému bydlení …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with protected independent living for people with mental disabilities. It consists of the theoretical and empirical part and it is divided into three chapters. The first chapter deals with the mental disability, its definition, etiology and characteristic of people with the mental disabilities. The second chapter is dedicated to the law of social services, to the social services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta