Theses 

Odpad, člověk, smrt: spalování odpadu a lidských těl v antropologické perspektivě – Bc. Pavel MAŠEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavel MAŠEK

Diplomová práce

Odpad, člověk, smrt: spalování odpadu a lidských těl v antropologické perspektivě

Waste Burning and Human Cremation

Anotace: Na lidské tělo, které nejeví známky života, se můžeme dívat podobně jako na odpad. Jako na něco nepoužitelného, na něco, co na tomto světě ztratilo svůj původní účel. Někdy může být za nepoužitelného či mrtvého prohlášen dokonce i stále žijící člověk, a to zcela subjektivně, intersubjektivně a/nebo institucionálně. To se týká i věcí, které by v mnoha případech mohly být využity někým jiným, než jejich původním majitelem, místo toho jsou však pohřbeny na skládce. Může být lidské tělo vnímáno jako odpad? Pokud ano, chováme se podle toho k němu? O mrtvých tělech, ani o odpadu se moc nemluví. Vypadá to, že obojí patří do nějaké jiné dimenze naší reality, na kterou se spíše snažíme zapomenout, odsunout stranou, popřít její existenci. Cílem práce je zjistit, zda existuje nějaká spojitost mezi vnímáním odpadu a porozuměním naší vlastní smrtelností.

Abstract: A human body, with no signs of life, could be perceived as waste. Something useless, having lost its original purpose in the world. Sometimes, even a living body can be declared useless or dead, completely subjectively, intersubjectively and/or institutionally. The same applies to many objects, which could still be used in some way by someone else than their original owner, but are now buried in a landfill. Can a human body be considered waste? And if so, do we treat it as such? Dead bodies and waste are not so much spoken about. It seems that both belong to another dimension of our reality, which we prefer to forget about, to set aside, to deny its existence. My goal is to find out if there is any connection between the perception of waste and understanding our mortality.

Klíčová slova: odpad, lidský odpad, spalování odpadu, spalování lidí, kremace, krematorium, smrt

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=73755 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

MAŠEK, Pavel. Odpad, člověk, smrt: spalování odpadu a lidských těl v antropologické perspektivě. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz