Bc. Roman POŘÍZKA

Diplomová práce

Biodegradace syntetických barviv ligninolytickými houbami v rotačním diskovém reaktoru

Biodegradation of syntetic dyes in a rotational disc bioreactor by ligninolytic fungi
Anotace:
V posledních letech je pozornost výzkumu degradace organopolutantů zaměřena na houby bílé hniloby. Degradační aktivita hub je spojována s aktivitami ligninolytických enzymů, které tyto houby produkují. Díky své nízké specifitě mají schopnost degradovat nejen lignin, ale i řadu rozmanitých organopolutantů jako jsou syntetická barviva. Tato diplomová práce je zaměřena na houbové kmeny Pleurotus ostreatus …více
Abstract:
In recent years is attention of research pollutating degradation is focused on white-rot fungi. The degradation activity fungi is associated with the activities of ligninolytic enzymes produced by these fungi. Due low specificity of enzymes they have the ability to degrade lignin, but also a number of diverse organopollutants as synthetic dyes. This thesis is focused on the fungal strains of Pleurotus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POŘÍZKA, Roman. Biodegradace syntetických barviv ligninolytickými houbami v rotačním diskovém reaktoru. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta