Martin Navrátil

Bakalářská práce

Česká republika a Evropská unie

Czech Republic and the European Union
Anotace:
Hlavním cílem této práce je zjistit a analyzovat vlivy a dopady členství České republiky v Evropské unii na oblast cestovního ruchu. Pro řešení problému jsou zvoleny metody deskripce, komparace, analýzy a sociologického průzkumu. Uvedené metody jsou primárně zaměřeny na evropské finanční dotace plynoucí ze strukturálních fondů a na statistické údaje, které přímo souvisejí s aktivním cestovním ruchem …více
Abstract:
The main objective of this work is to identify and analyze the effects and impacts of Czech Republic's membership in the European Union on tourism. To solve the problem are chosen description methods, comparison, analysis and sociological research. Those methods are primarily focused on European financial subsidies arising from the Structural Funds, and statistics, which are directly related to inbound …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví