Bc. Kateřina Jílková

Bachelor's thesis

Molekulární interakce desmocollinu-1 a možnosti jejich modulace

Molecullar interactions of desmocollin-1 and possibilities of their modulations
Abstract:
Desmocollin-1 (DSC1) je desmozomální protein, jehož zvýšená hladina byla v dřívějších studiích zjištěna u více migrujících nádorových buněčných linií a dále u luminálních A nádorů prsu metastazujících do lymfatických uzlin oproti nemetastazujícím. Je považován za potenciální nádorový biomarker. Práce se dále zabývá parthenolidem (PTL) a mechanismy snižujícími hladinu DSC1. Cílem experimentální části …more
Abstract:
Desmocollin-1 (DSC1) is a desmosomal protein previously found to be significantly up-regulated in the more migratory cell lines and in the lymph node positive breast tumors of luminal A subtype compared to the lymph node negative ones. It is considered as a potential tumor biomarker. The thesis also focuses on parthenolide (PTL) and the mechanisms decreasing DSC1 protein level. The aim of the experimental …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 7. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jakub Faktor, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta