Bc. Helena Vybíralová

Diplomová práce

Kontrastive Stilanalyse der literarischen Übersetzung ( Dt- Tsch): Sven Regener: Herr Lehmann. Ein Entwicklungsroman - "Ještě jedno, pane Lehmanne".

Contrastive style analysis of literary translation (German-Czech): Herr Lehmann. Ein Entwicklungsroman - "Ještě jednou, pane Lehmanne".
Abstract:
This thesis deals with the contrastive stylistic analysis based on two books, which are the German original by current writer Sven Regener "Herr Lehmann" and the Czech translation by Jana Zoubková. The theoretical part is focused on the theory of translation, translation process and primaly on stilistics. The base of the thesis is the practical part, which is focused on the contrastive analysis of …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá kontrastivní stylistickou analýzou na základě dvou knih, a to německého originálu autora Svena Regenera "Herr Lehmann" a jeho českého překladu od Jany Zoubkové. Teoretická část je zaměřena na teorii překladu, překladatelský proces a především na stilistiku. Samotné jádro práce tvoří praktická část, která se zabývá kontrastivní stilistickou analýzou románu tzn. srovnáním …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Kovář, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství německého jazyka

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.