Mgr. Michaela Bartošová

Diplomová práce

Principy rodinného práva

Family law principles
Anotace:
Předmětem diplomové práce je výklad základních principů, které se promítají do veškerých rodinněprávních vztahů. Těmito principy jsou blaho dítěte, rovnost subjektů a vzájemná pomoc. První kapitoly obsahují výklad základních pojmů, které jsou pro tuto práci klíčové, a sice pojmu rodinné právo a pojmu právní princip. Následující část se snaží nastínit vývoj rodinného práva na našem území a formulovat …více
Abstract:
This diploma thesis deals with basic family law principles. These principles are child welfare, equality of parties and reciprocal help. The first chapters contain definitions of basic concepts - family law and law principle. The next part deals with evolution of family law and its principles in the past. The next chapters are focused on current legal regulation of basic family law principles. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2007
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta