Bc. Irena ULIČKOVÁ

Diplomová práce

Sociálně-právní ochrana dětí a její nové principy v oblasti pěstounské péče

Socio-legal Protection of Children and the New Principles of Protection in the Field of Foster Care
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na pěstounskou péči a to zejména ve vztahu k novým principům v sociálně-právní ochraně dětí. V teoretické části jsou popsány změny v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí, které nastaly od roku 2013. Tyto změny se zaměřují převážně na pěstounskou péči. Cílem práce je zjistit jak pěstouni vnímají v reálném životě nové principy v oblasti pěstounské péče vycházející z aktuální …více
Abstract:
My thesis is focused on foster care, especially in relation to new principles in socio-legal protection of children. In theoretical part of thesis are described changes in law about socio-legal protection of children, which occurred since 2013. These changes are with focus on foster care. Goal of this thesis is find out, how foster parents perceive new principles of foster care based on current law …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ULIČKOVÁ, Irena. Sociálně-právní ochrana dětí a její nové principy v oblasti pěstounské péče. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta