Bc. Jiřina Hrušková

Diplomová práce

Analýza bezpečnostních hrozeb a rizik v aktuálních souvislostech vnějšího a vnitřního bezpečnostního prostředí ČR

Analysis of Security Threats and Risks in the Current Context of the External and Internal Security Environment of the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na provedení analýzy bezpečnostních hrozeb a rizik v aktuálních souvislostech vnitřního a vnějšího bezpečnostního prostředí České republiky. Teoretická část vymezuje základní pojmy, dále definuje vnější a vnitřní bezpečnostní prostředí, podrobně prezentuje bezpečnostní hrozby a rizika. Praktická část obsahuje dotazníkové šetření v SO ORP Bučovice s cílem prezentovat výskyt …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the analysis of security threats and risks in the current context of the internal and external security environment of the Czech Republic. The theoretical part defines basic concepts, defines the external and internal security environment, presents in detail the security threats and risks. The practical part includes a questionnaire survey in the Bučovice Regional Office …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrušková, Jiřina. Analýza bezpečnostních hrozeb a rizik v aktuálních souvislostech vnějšího a vnitřního bezpečnostního prostředí ČR. Uherské Hradiště, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Magisterský studijní program / obor:
Bezpečnost společnosti / Bezpečnost společnosti